ÉRTESÍTÉS

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavamo Naše cenjene korisnike vode u Kanjiži da zbog sanacije glavnog potisnog vodovoda u naselju Kanjiža, može doći do smetnji u vodosnabdevanju u toku meseca april, maj i jun 2020. godine.

Smetnje će se ogledati u povremenim (kraćim i dužim) prekidima u vodosnabdevanju, smanjenju pritiska u vodovodnoj mreži i kratkotrajnoj pojavi zamućenja vode prolaznog karaktera, a nastaju zbog izvođenja građevinskih radova na zameni azbestcementnih cevi na glavnom dovodnom cevovodu u ulici Sibinjanin Janka i njenoj okolini.

Trudićemo se da smetnje budu što kraće i molimo za razumevanje cenjenih Potrošača!

POTISKI VODOVODI –

TISZA MENTI VIZMUVEK DOO Horgoš

08.04.2020.

É R T E S Í T É S

Értesítjük Tisztelt fogyasztóinkat, hogy Magyarkanizsán, a vízhálózaton végzett felújítási munkálatok miatt, 2020. április, május és június hónapok folyamán, hosszabb-rövidebb ideig fennakadások lesznek a vízellátásban. A munkálatok alatt nyomásingadozás is bekövetkezhet, valamint az ivóvíz zavarossá válhat.

A vízellátásban előforduló zavarok a Hunyadi János utcában és annak környékén lesz érzékelhető, melyeket igyekszünk a körülményekhez mérten, a legrövidebb időn belül elhárítani.

Kérjük a Tisztelt fogyasztók szíves megértését!

POTISKI VODOVODI –

TISZA MENTI VIZMUVEK DOO Horgoš


 

Módosítás: (2020. április 08. szerda, 05:28)

 

ÉRTESÍTÉS

На основу Закључка Владе Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 35/2020) о обустављању рада са странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл.), препоруке Штаба за ванредне ситуације општине Кањижа директор привредног друштва POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ“ издаје

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Привредно друштво „POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ НЕ РАДИ СА СТРАНКАМА ПУТЕМ НЕПОСРЕДНОГ КОНТАКТА НА ШАЛТЕРИМА.

Плаћање рачуна за испоручене услуге могуће је путем електронског и мобилног банкарства или на шалтерима ЈП Поште Србије.

За питања, приговоре, рекламације и сугестије, корисници могу да користе следеће телефонске бројеве и е маил адресе:

- канцелариjа у Хоргошу: 024/792-050 лок 115 или лок 117;

- канцеларија у Кањижи: 024/874-246

- бесплатан број телефона: 0800-024-004, звањем са подручја фиксне телефоније 024

- имејл: obracunho@vodaho.rs ili obracunka@vodaho.rs.

Поднесци корисника у писаном облику ће се преузимати у рад и када нису поднети на прописаним обрасцима.

Корисницима су на располагању и онлајн упити стања на сајту предузећа, путем којег могу брзо и једноставно преузети електронске копије рачуна и извршити увид у своје уплате. www.vodaho.rs / WEB usluge / Pregled Vašeg računa

Привредно друштво „POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ моли кориснике услуга у категоријама:

- ИНДИВИДУАЛНИ ПОТРОШАЧИ

- СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

- МАЛА ПРИВРЕДА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

- ПРАВНА ЛИЦА (УСТАНОВЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ПРЕДУЗЕЋА, ПРИВРЕДНА ДРУШТВА)

да, почев од 23. МАРТА 2020. године па закључно са 31. мартом, ДОСТАВЉАЈУ ПОДАТКЕ О СТАЊИМА НА ВОДОМЕРИМА:

- канцелариjи у Хоргошу: 024/792-050 лок 115 или лок 117;

- канцеларији у Кањижи: 024/874-246

- на бесплатном броју телефона: 0800-024-004, звањем са подручја фиксне телефоније 024

- или на имејл: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. или Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

РАДНИМ ДАНОМ, У ВРЕМЕНУ ОД 7 ДО 13 ЧАСОВА.

Услуге пружене потрошачима свих категорија, за чије водомере привредно друштво не буде располагало подацима о утрошеној количини воде за март, биће обрачунате на основу процене у складу са чланом 44б Одлуке o начину обављања комуналних делатности снабдевања водом за пиће и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода на територији општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 11/15, 2/17 - др. одлука, 7/17 и 2/18).

Уколико корисници услуга не доставе податак о стању водомера на начин наведен у овом обавештењу до 31. марта 2020. године, све евентуалне примедбе/рекламације на утрошак воде обрачунат на основу процене, за месец март биће одбијене.

Директор

Душан Глишић

 


A Szerb Köztársaság Kormányának közvetlen érintkezéssel járó ügyfélfogadás beszüntetéséről (ügyfél-pult, stb.) szóló döntése (az SZK Hivatalos Közlönye, 35/2020 sz.) és Magyarkanizsa község rendkívüli helyzetekkel megbízott törzskarának javaslata alapján a POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VÍZMŰVEK DOO HORGOŠ gazdasági társaság igazgatója kiadja a következő


T Á J É K O Z T A T Ó T

APOTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VÍZMŰVEK DOO HORGOŠgazdasági társaság NEM DOLGOZIK ÜGYFELEKKEL KÖZVETLEN ÉRINTKEZÉS ÚTJÁN AZ ÜGYFÉLFOGADÓ PULTOKNÁL/PÉNZTÁRABLAKOKNÁL.

A nyújtott szolgáltatások kapcsán történő számlabefizetés elektronikus és mobiltelefonos banki szolgáltatáson keresztül is lehetséges, ill. a Szerbiai Posta Közvállalat pénztárablakainál.

Kérdés, panasz, ill. kifogás és javaslat esetén a polgárok a következő lehetőségekkel élhetnek:

- a horgosi iroda telefonszáma: 024/792-050, 115-ös és 117-es mellék;

- a magyarkanizsai iroda telefonszáma: 024/874-246

- ingyenesen hívható telefonszám: 0800-024-004 (elérhető a 024-es körzetből)

- e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. és Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A fogyasztók írásbeli beadványai abban az esetben is eljárásba kerülnek, amennyiben nem a megfelelő, előírt formanyomtatványon kerülnek beadásra.

А fogyasztók rendelkezésére áll továbbra is az egyenleg lekérdezésének online lehetősége a vállalat honlapján, mely révén gyorsan és egyszerűen átvehetik a számláik másolatát, ill. betekintést nyerhetnek a befizetéseik állásába. www.vodaho.rs / WEB szolgáltatásaink/ Az Ön számla egyenlege

APOTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VÍZMŰVEK DOO HORGOŠ gazdasági társaság kéri a következő felhasználói kategóriák tagjait:

- MAGÁNSZEMÉLYEK

- LAKÓKÖZÖSSÉGEK

- KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÓK

- JOGI SZEMÉLYEK (INTÉZMÉNYEK, EGYESÜLETEK, VÁLLALATOK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK),

hogy 2020. MÁRCIUS 23-tól kezdődően március 31-ig JUTTASSÁK EL A VÍZÓRÁK ÁLLÁSÁNAK ADATAIT A KÖVETKEZŐ ELÉRHETŐSÉGEKRE:

- a horgosi irodába: 024/792-050, 115-ös és 117-es mellék;

- a magyarkanizsai irodába: 024/874-246

- vagy az ingyenesen hívható telefonszámon: 0800-024-004 (elérhető a 024-es körzetből)

- illetve e-mailben: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. és Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

MUNKANAPOKON 7.00 ÉS 13.00 ÓRA KÖZÖTT.

Azokban az esetekben, amelyekben a gazdasági társaság nem rendelkezik információval az elhasznált vízmennyiség kapcsán március hónapban, a szolgáltatott víz mennyisége a fogyasztói kategóriák mindegyike esetében Az ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízelvezetés és -tisztítás kommunális tevékenysége Magyarkanizsa község területén való ellátásának módjáról szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 11/2015, 2/2017 – más döntés, 7/2017 és 2/2018) 44b. szakasza által előírt becsléssel kerül megállapításra.

Amennyiben a szolgáltatás felhasználói nem nyújtják be a vízóra állásának adatait az e tájékoztatóban leírt módon 2020. március 31-ig, abban az esetben a becslés alapján megállapított márciusi vízhasználat kapcsán felmerülő esetleges panaszaik/kifogásaik mind elutasításra kerülnek.

Glišić Dušan, igazgató

 


 

Módosítás: (2020. március 24. kedd, 09:49)

 

ÉRTESÍTÉS

POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VÍZMŰVEK DOO HORGOS a Szerb Köztársaság valamennyi illetékes intézményeinek ajánlása alapján tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a rendkívüli állapot bevezetése miatt és a vírus terjedésének megakadályozása céljából a következő változásokat vezettük be:
- Az alkalmazottak munkája az egész vállalat szintjén folytatódik, de a fertőzés terjedésének megakadályozására irányuló valamennyi intézkedés végrehajtásával, amelyet a Szerb Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma és az Egészségügyi Világszervezet közzétett.
- A számlák fizetésére szolgáló helyeket, amelyeket eddig hetente egyszer lehetett lehetővé tenni a helyi közösségekben: Martonos, Orom, Kispiac, Oromhegyes és Tótfalu ideiglenesen megszüntetjük.
- Horgos és Kanizsa pénztárai (további értesítésig) folytatják a munkájukat.
- Felkérjük szolgáltatásaink használóit, hogy a jövőben használják számlájuk kiegyenlítésére az elektronikus fizetési módot, hogy ne hagyják el otthonukat a számlák fizetése érdekében.
- Ha nem rendelkeznek ilyen lehetőségekkel, akkor az adósság törlesztését 3 hónappal lehet halasztani az idei év február, március és áprilisi hónapokra vonatkozóan.
- Márciusban a háztartásokban a vízmérők leolvasását nem fogják elvégezni.
- A márciusi vízmérők leolvasása a kereskedelmi egységekben 2020. március 20-án kezdődik.

Horgos 2020.03.18.

 

 

OBAVEŠTENJE

Privredno društvo POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ obaveštava potrošače o izmenama u radu zbog uvođenja vanrednog stanja u Republici Srbiji na osnovu svih preporuka nadležnih institucija, a u cilju sprečavanja širenja virusa:

- Rad zaposlenih na nivou celog privrednog društva se nastavlja, ali uz primenu svih mera za sprečavanje širenja zaraze koje objavljuju Ministarstvo zdravlja RS I Svetska zdravstvena organizacija.

- Mesta za uplatu računa koja su do sada bila omogućena jednom nedeljno kroz prijem stranaka u Mesnim zajednicama: Martonoš, Orom, Mala Pijaca, Trešnjevac i Totovo selo - privremeno se ukidaju.

- U radu ostaju Blagajne u Horgošu I Kanjiži (do daljnjeg).

- Molimo korisnike naših usluga da u buduće što više koriste mogućnosti plaćanja svojih računa elektronskim putem, kako ne bi izlazili iz svojih domova zbog uplate računa.

- Ukoliko nemaju ovakve mogućnosti, omogućeno je odloženo plaćanje računa za februar, mart i april mesec ove godine za 3 meseca, bez obračuna kamate i utuženja dužnika.

- Martovsko očitavanje vodomera u domaćinstvima se neće vršiti.

- Martovsko očitavanje vodomera u privrednim subjektima počinje 20. marta 2020. godine.

 

U Horgošu, 18.03.2020.

 

Módosítás: (2020. március 18. szerda, 13:25)

 

Köszöntjük weblapunkon!

A víz drága kincs az emberiség számára, minden emberi tevékenység nélkülözhetetlen kelléke. A víz nem ismer határokat - áll az európai vízügyi egyezményben. De az is vajmi kevés szót ejt azokról, akik ezt a tevékenységet gyakorolják.

Üdvözöljük szerény honlapunkon! Ha a látottak alapján úgy találja, hogy szolgáltatásunkkal segítségére tudunk lenni, arra biztatjuk: keressen meg bennünket, hogy üzleti partnerévé váljunk. Egy jól véghezvitt üzleti vállalkozás záloga lehet a későbbi személyes barátságnak is. Hiszen céljaink alkalmasint megegyeznek: hogy fogyasztóink számára naponta - kellő mennyiségben, a legteljesebb takarékosság és a rendszer ésszerűsítése mellett - tiszta ivóvízről gondoskodjunk. A szennyvízelvezetésben és szennyvíztisztításban az a mottó vezérel bennünket, hogy a jövő számára egészségesnek őrizzük meg a természetet. Ezt az elvet semmilyen üzleti szempont nem szoríthatja háttérbe, hiszen a vizet nem az elődeinktől örököltük, hanem az utódainktól kölcsönözzük.

További tevékenységeinkkel: a vízépítéssel, a tervezéssel, a vízóragyártással és -hitelesítéssel, a betoncső- és betonelemgyártással üzleti partnereinknek szeretnénk segítségére lenni.

Üdvözlettel:

Markotić Vesna okl. építészmérnök

 

 

Értesítés

 

 

POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO iz Horgoša, je Privredno društvo koje se bavi vodosnabdevanjem na teritoriji opštine Kanjiža i izgradnjom hidrograđevinskih objekata. Potrebni su nam odgovorni ljudi spremni da uče i rade u dinamičnom okruženju.

Kako bi naše poslovanje bilo još brže i efikasnije tražimo odgovarajuáe osobe za radna mesta:

POMOĆNI RADNIK HIDROGADNJE

Stepen stručne spreme:

· Osnovna škola

Opis posla:

· Pomoćni poslovi na izgradnji vodovoda i kanalizacije, pomoćni poslove na pripremi i utiskivanju čeličnih cevi i sve poslove kod zemljanih radova,

· Pomoći poslovi u betonjerci,

· Poslovi na obezbeđenju rovova od obrušavanja zemlje.

· Rad na određeno vreme

Naš kolektiv želi osobu koja je:

· Organizovana, precizna i odgovorna

· Fleksibilna, samostalna i brzo uči

· Spremna za rad na terenu

Zdravstvena i psihofizička sposobnost:

· uverenje o zdravstvenom stanju da je sposoban za rad za gore navedeno radno mesto.

Ukoliko smatraš da imaš navedene kvalitete i da ujedinjenim snagama i saradnjom možemo doći do najboljih rešenja i uspeha, pošalji nam svoj CV najkasnije do 15.04.2019.

na mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji su ušli u uži izbor.

 

 

POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO iz Horgoša, je Privredno društvo koje se bavi vodosnabdevanjem na teritoriji opštine Kanjiža i izgradnjom hidrograđevinskih objekata. Potrebni su nam odgovorni ljudi spremni da uče i rade u dinamičnom okruženju.

Kako bi naše poslovanje bilo još brže i efikasnije tražimo odgovarajuáe osobe za radna mesta:

MONTER VODOVODA I KANALIZACIJE

Stepen stručne spreme:

· Tehnička škola - III stepen za kvalifikovane radnike: KV vodoinstalater , KV instalater, KV monter vodovoda i kanalizacije, KV bravar.

Potrebna znanja:

· Poslovi poznavanje sistema vodovoda i kanalizacije,

· Poznavanje i korišćenje srpskog i mađarskog jezika,

· Vozačka dozvola B kategorije

· Znanje i rukovanje nivelmanskim instrumentom

· Poznavanje (čitanje) delova projektne dokumentacije iz svog domena

· Rad na određeno vreme

Naš kolektiv želi osobu koja je:

· Organizovana, precizna i odgovorna

· Fleksibilna, samostalna i brzo uči

· Spremna za rad na terenu

Zdravstvena i psihofizička sposobnost:

· uverenje o zdravstvenom stanju da je sposoban za rad za gore navedeno radno mesto.

Ukoliko smatraš da imaš navedene kvalitete i da ujedinjenim snagama i saradnjom možemo doći do najboljih rešenja i uspeha, pošalji nam svoj CV najkasnije do 15.04.2019.

na mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji su ušli u uži izbor.

 

POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO iz Horgoša, je Privredno društvo koje se bavi vodosnabdevanjem na teritoriji opštine Kanjiža i izgradnjom hidrograđevinskih objekata. Potrebni su nam odgovorni ljudi spremni da uče i rade u dinamičnom okruženju.

Kako bi naše poslovanje bilo još brže i efikasnije tražimo odgovarajuáe osobe za radna mesta:

VOZAČ KAMIONA

Stepen stručne spreme:

· Saobraćajna tehnička srednja škola KV, ili škola za KV radnika metalske struke, automehaničar ili KV vozač – III stepen

Potrebna znanja:

· Vozačka dozvola B, C i E kategorije / AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, F, M

Opis posla:

· Izvršava prevoz materijala na osnovu izdatog putnog naloga, potpisuje prijem materijala po broju i količini na pratećem dokumentu, a po potrebi vrši i utovar, upravlja dizalicom na vozilu,

· Po potrebi vrši prevoz radnika autobusom sa gradilišta i odgovaran za tehnički ispravnost istog,

· Rad na određeno vreme

Naš kolektiv želi osobu koja je:

· Organizovana, precizna i odgovorna

· Fleksibilna, samostalna i brzo uči

· Spremna za rad na terenu

Zdravstvena i psihofizička sposobnost:

· uverenje o zdravstvenom stanju da je sposoban za rad za gore navedeno radno mesto.

Ukoliko smatraš da imaš navedene kvalitete i da ujedinjenim snagama i saradnjom možemo doći do najboljih rešenja i uspeha, pošalji nam svoj CV najkasnije do 15.04.2019.

na mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji su ušli u uži izbor.


POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO iz Horgoša, je Privredno društvo koje se bavi vodosnabdevanjem na teritoriji opštine Kanjiža i izgradnjom hidrograđevinskih objekata. Potrebni su nam odgovorni ljudi spremni da uče i rade u dinamičnom okruženju.

Kako bi naše poslovanje bilo još brže i efikasnije tražimo odgovarajuáe osobe za radna mesta:

VOZAČ – RUKOVALAC GRAĐEVINSKIM MAŠINAMA

Stepen stručne spreme:

· Saobraćajna tehnička srednja škola ili škola za KV radnika metalske struke, KV automehaničar ili KV vozač – III stepen i Uverenje za rukovanjem sredstvima unutrašnjeg transporta

Potrebna znanja:

· vozačka dozvola B, C, E kategorije /AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, F, M

· ispit za rukovanje dizalicom

Opis posla:

· Izvršava prevoz materijala na osnovu izdatog putnog naloga, potpisuje prijem materijala po broju i količini na pratećem dokumentu, a po potrebi vrši i utovar, upravlja dizalicom na vozilu,

· Upravlja bagerom, utovarivačem ili kombinovanom mašinom pri vršenju zemljanih radova, rukuje grđevinskim mašinama (kompresor, agregat),

· Rad na određeno vreme

Naš kolektiv želi osobu koja je:

· Organizovana, precizna i odgovorna

· Fleksibilna, samostalna i brzo uči

· Spremna za rad na terenu

Zdravstvena i psihofizička sposobnost:

· uverenje o zdravstvenom stanju da je sposoban za rad za gore navedeno radno mesto.

Ukoliko smatraš da imaš navedene kvalitete i da ujedinjenim snagama i saradnjom možemo doći do najboljih rešenja i uspeha, pošalji nam svoj CV najkasnije do 15.04.2019.

na mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji su ušli u uži izbor.

Módosítás: (2019. április 04. csütörtök, 12:55)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review