Izveštaj o finansijskom poslovanju

Program Poslovanja za 2024. godinu:


Program Poslovanja za 2023. godinu:

 

Program Poslovanja za 2022. godinu:Finansijski izveštaj za 2022. godinu sa pregledom iskazanih pozicija:

 

Program Poslovanja za 2021. godinu:

 

Finansijski izveštaj za 2021. godinu sa pregledom iskazanih pozicija:

 

Finansijski izveštaj za 2020. godinu sa pregledom iskazanih pozicija:

Izveštaj nezavisnog revizora 2020
Napomene uz redovan godišnji finansijski izveštaj za 2020. godinu
Odluku o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora i redovnih godišnjih finansijskih izveštaja Preduzeća POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ za 2020. godinu Sa stanjem na dan 31.12.2020. godine
Odluku o pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2020. godinu Društva s ograničenom odgovornošću POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ

 

Program Poslovanja za 2020. godinu:

 

Program Poslovanja za 2019. godinu:

 

Finansijski izveštaj za 2019. godinu sa pregledom iskazanih pozicija:

Izveštaj nezavisnog revizora 2019

Napomene uz redovan godišnji finansijski izveštaj za 2019. godinu

Odluku o davanju saglasnosti na odluku o pokriću gubitka privrednog društva POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ

Odluku o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora i redovnih godišnjih finansijskih izveštaja Preduzeća POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ za 2019. godinu Sa stanjem na dan 31.12.2019. godine

Odluku o pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2019. godinu Društva s ograničenom odgovornošću POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ

 

Program Poslovanja za 2018. godinu:

 

 

Finansijski izveštaj za 2018. godinu sa pregledom iskazanih pozicija:

Izveštaj nezavisnog revizora za 2018

Napomene uz redovan godišnji finansijski izveštaj za 2018. godinu

Odluku o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora i redovnih godišnjih finansijskih izveštaja Preduzeća POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ za 2018. godinu Sa stanjem na dan 31.12.2018. godine

Odluku o pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2018. godinu Društva s ograničenom odgovornošću POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ

 

Program Poslovanja za 2017. godinu:

 

 

Finansijski izveštaj za 2017. godinu sa pregledom iskazanih pozicija:

Izveštaj nezavisnog revizora za 2017

Napomene uz finansijski izveštaj za 2017

Odluku o raspodeli dobiti Društva s ograničenom odgovornošću POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ za 2017. godinu

Odluku o davanju saglasnosti na odluku o raspodeli dobiti privrednog društva POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ za 2017.godinu

 

Finansijski izveštaj za 2016. godinu sa pregledom iskazanih pozicija:

Izveštaj nezavisnog revizora za 2016

Napomene uz finansijski izveštaj za 2016

 

Finansijski izveštaj za 2015. godinu sa pregledom iskazanih pozicija:

Izveštaj nezavisnog revizora za 2015

Napomene uz finansijski izveštaj za 2015

 

 

Poslednje ažurirano (petak, 10 maj 2024 12:25)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review