OBAVEŠTENJE

Privredno društvo POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ obaveštava potrošače da majsko očitavanje vodomera u domaćinstvima i privrednim subjektima počinje 21. maja 2021. godine. Molimo cenjene potrošače da svoje vodomerne šahte učine pristupnim kako bi ovlašćeni čitači mogli pročitati stanje na vodomeru.

Podsećamo da POTISKI VODOVODI imaju obavezu da očitavaju vodomere na osnovu Zakona o zaštiti potrošača, Odluke o izmenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih delatnosti snabdevanja vodom za piće i prečišćavanja i odvodjenja atmostefskih i otpadnih voda na teritoriji opštine Kanjiža i internih pravilnika.

Ukoliko neko od potrošača želi sam očitati stanje na vodomeru, može to učiniti i stanje prijaviti u POTISKE VODOVODE, lično ili putem besplatnog telefona broj 0800-024-004, radnim danima od 07 do 15 sati, zvanjem sa područja fiksne telefonije 024.

Sms porukom na broj 062/212-600

Poslednje ažurirano (petak, 21 maj 2021 10:17)

 

Uskrs

Poslednje ažurirano (sreda, 31 mart 2021 13:25)

 

OBAVEŠTENJE

O OTPLATI DUGA NA VIŠE RATA

POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO Horgoš obaveštava svoje cenjene korisnike da postoji mogućnost otplate duga za utrošenu vodu na nekoliko mesečnih rata ukoliko se sklopi Sporazum o uplati duga i plaćanje se vrši savesno u ugovorenim terminima uplate.
Ukoliko korisnik želi da ostvari svoje pravo za otplatu duga na rate, dovoljno je da se javi svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 časova na jedan od sledećih telefonskih brojeva:
- 024/ 792-050, lokal 115 – Balint Tamašu,
- 0800-024-004 broj koji je besplatan za potrošače,
- 024/ 874-246 – kancelarija u Kanjiži ili u kancelarijama u manjim Mesnim zajednicama gde se inače vrši naplata za ove usluge.
Ukoliko korisnik ima dug koji nije voljan da platiti u traženom roku, a nije potpisao Sporazum za odloženo plaćanje, bićemo prinuđeni da preduzmemo zakonske mere za naplatu duga.

Zahvaljujemo se građanima koji na vreme izmiruju svoje finansijske obaveze.
POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ
 

OBAVEŠTENJE

Privredno društvo POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ obaveštava potrošače da majsko očitavanje vodomera u domaćinstvima i privrednim subjektima počinje 21. maja 2021. godine. Molimo cenjene potrošače da svoje vodomerne šahte učine pristupnim kako bi ovlašćeni čitači mogli pročitati stanje na vodomeru.

Podsećamo da POTISKI VODOVODI imaju obavezu da očitavaju vodomere na osnovu Zakona o zaštiti potrošača, Odluke o izmenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih delatnosti snabdevanja vodom za piće i prečišćavanja i odvodjenja atmostefskih i otpadnih voda na teritoriji opštine Kanjiža i internih pravilnika.

Ukoliko neko od potrošača želi sam očitati stanje na vodomeru, može to učiniti i stanje prijaviti u POTISKE VODOVODE, lično ili putem besplatnog telefona broj 0800-024-004, radnim danima od 07 do 15 sati, zvanjem sa područja fiksne telefonije 024.

Sms porukom na broj 062/212-600

Poslednje ažurirano (petak, 21 maj 2021 09:54)

 

OBAVEŠTENJE

Poslednje ažurirano (ponedeljak, 08 mart 2021 08:44)

 

OBAVEŠTENJE

O B A V E Š T E NJ E

O ISPIRANJU VODOVODNE MREŽE

 

POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO Horgoš obaveštava svoje cenjene korisnike da će u vremenskom periodu od 01.marta do 30. aprila 2021. godine vršiti redovno prolećno ispiranje javne vodovodne mreže na teritoriji Opštine Kanjiža

Za vreme trajanja ispiranja očekuje se umanjenje pritiska a moguća je i kratkotrajna pojava zamućenja vode prolaznog karaktera.

U nadi poboljšanja kvaliteta naših usluga molimo građane da nam jave svoja zapažanja u vezi vodosnabdevanja na telefonske brojeve:

- 024/ 792-050 – dispečerska služba preduzeća ili

- 0800-024-004 broj koji je besplatan za potrošače, a dostupan je svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 časova.

Zahvaljujemo građanima na razumevanju i strpljenju.

POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review