OBAVEŠTENJE

 

На основу Закључка Владе Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 35/2020) о обустављању рада са странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл.), препоруке Штаба за ванредне ситуације општине Кањижа директор привредног друштва POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ“ издаје

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Привредно друштво „POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ НЕ РАДИ СА СТРАНКАМА ПУТЕМ НЕПОСРЕДНОГ КОНТАКТА НА ШАЛТЕРИМА.

Плаћање рачуна за испоручене услуге могуће је путем електронског и мобилног банкарства или на шалтерима ЈП Поште Србије.

За питања, приговоре, рекламације и сугестије, корисници могу да користе следеће телефонске бројеве и е маил адресе:

- канцелариjа у Хоргошу: 024/792-050 лок 115 или лок 117;

- канцеларија у Кањижи: 024/874-246

- бесплатан број телефона: 0800-024-004, звањем са подручја фиксне телефоније 024

- имејл: obracunho@vodaho.rs ili obracunka@vodaho.rs.

Поднесци корисника у писаном облику ће се преузимати у рад и када нису поднети на прописаним обрасцима.

Корисницима су на располагању и онлајн упити стања на сајту предузећа, путем којег могу брзо и једноставно преузети електронске копије рачуна и извршити увид у своје уплате. www.vodaho.rs / WEB usluge / Pregled Vašeg računa

Привредно друштво „POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ моли кориснике услуга у категоријама:

- ИНДИВИДУАЛНИ ПОТРОШАЧИ

- СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

- МАЛА ПРИВРЕДА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

- ПРАВНА ЛИЦА (УСТАНОВЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ПРЕДУЗЕЋА, ПРИВРЕДНА ДРУШТВА)

да, почев од 23. МАРТА 2020. године па закључно са 31. мартом, ДОСТАВЉАЈУ ПОДАТКЕ О СТАЊИМА НА ВОДОМЕРИМА:

- канцелариjи у Хоргошу: 024/792-050 лок 115 или лок 117;

- канцеларији у Кањижи: 024/874-246

- на бесплатном броју телефона: 0800-024-004, звањем са подручја фиксне телефоније 024

- или на имејл: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli или Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

РАДНИМ ДАНОМ, У ВРЕМЕНУ ОД 7 ДО 13 ЧАСОВА.

Услуге пружене потрошачима свих категорија, за чије водомере привредно друштво не буде располагало подацима о утрошеној количини воде за март, биће обрачунате на основу процене у складу са чланом 44б Одлуке o начину обављања комуналних делатности снабдевања водом за пиће и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода на територији општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 11/15, 2/17 - др. одлука, 7/17 и 2/18).

Уколико корисници услуга не доставе податак о стању водомера на начин наведен у овом обавештењу до 31. марта 2020. године, све евентуалне примедбе/рекламације на утрошак воде обрачунат на основу процене, за месец март биће одбијене.

Директор

Душан Глишић

 


A Szerb Köztársaság Kormányának közvetlen érintkezéssel járó ügyfélfogadás beszüntetéséről (ügyfél-pult, stb.) szóló döntése (az SZK Hivatalos Közlönye, 35/2020 sz.) és Magyarkanizsa község rendkívüli helyzetekkel megbízott törzskarának javaslata alapján a POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VÍZMŰVEK DOO HORGOŠ gazdasági társaság igazgatója kiadja a következő


T Á J É K O Z T A T Ó T

APOTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VÍZMŰVEK DOO HORGOŠgazdasági társaság NEM DOLGOZIK ÜGYFELEKKEL KÖZVETLEN ÉRINTKEZÉS ÚTJÁN AZ ÜGYFÉLFOGADÓ PULTOKNÁL/PÉNZTÁRABLAKOKNÁL.

A nyújtott szolgáltatások kapcsán történő számlabefizetés elektronikus és mobiltelefonos banki szolgáltatáson keresztül is lehetséges, ill. a Szerbiai Posta Közvállalat pénztárablakainál.

Kérdés, panasz, ill. kifogás és javaslat esetén a polgárok a következő lehetőségekkel élhetnek:

- a horgosi iroda telefonszáma: 024/792-050, 115-ös és 117-es mellék;

- a magyarkanizsai iroda telefonszáma: 024/874-246

- ingyenesen hívható telefonszám: 0800-024-004 (elérhető a 024-es körzetből)

- e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli és Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

A fogyasztók írásbeli beadványai abban az esetben is eljárásba kerülnek, amennyiben nem a megfelelő, előírt formanyomtatványon kerülnek beadásra.

А fogyasztók rendelkezésére áll továbbra is az egyenleg lekérdezésének online lehetősége a vállalat honlapján, mely révén gyorsan és egyszerűen átvehetik a számláik másolatát, ill. betekintést nyerhetnek a befizetéseik állásába. www.vodaho.rs / WEB szolgáltatásaink/ Az Ön számla egyenlege

APOTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VÍZMŰVEK DOO HORGOŠ gazdasági társaság kéri a következő felhasználói kategóriák tagjait:

- MAGÁNSZEMÉLYEK

- LAKÓKÖZÖSSÉGEK

- KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÓK

- JOGI SZEMÉLYEK (INTÉZMÉNYEK, EGYESÜLETEK, VÁLLALATOK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK),

hogy 2020. MÁRCIUS 23-tól kezdődően március 31-ig JUTTASSÁK EL A VÍZÓRÁK ÁLLÁSÁNAK ADATAIT A KÖVETKEZŐ ELÉRHETŐSÉGEKRE:

- a horgosi irodába: 024/792-050, 115-ös és 117-es mellék;

- a magyarkanizsai irodába: 024/874-246

- vagy az ingyenesen hívható telefonszámon: 0800-024-004 (elérhető a 024-es körzetből)

- illetve e-mailben: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli és Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

MUNKANAPOKON 7.00 ÉS 13.00 ÓRA KÖZÖTT.

Azokban az esetekben, amelyekben a gazdasági társaság nem rendelkezik információval az elhasznált vízmennyiség kapcsán március hónapban, a szolgáltatott víz mennyisége a fogyasztói kategóriák mindegyike esetében Az ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízelvezetés és -tisztítás kommunális tevékenysége Magyarkanizsa község területén való ellátásának módjáról szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 11/2015, 2/2017 – más döntés, 7/2017 és 2/2018) 44b. szakasza által előírt becsléssel kerül megállapításra.

Amennyiben a szolgáltatás felhasználói nem nyújtják be a vízóra állásának adatait az e tájékoztatóban leírt módon 2020. március 31-ig, abban az esetben a becslés alapján megállapított márciusi vízhasználat kapcsán felmerülő esetleges panaszaik/kifogásaik mind elutasításra kerülnek.

Glišić Dušan, igazgató

 


 

 

OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTENJE

Privredno društvo POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ obaveštava potrošače o izmenama u radu zbog uvođenja vanrednog stanja u Republici Srbiji na osnovu svih preporuka nadležnih institucija, a u cilju sprečavanja širenja virusa:

- Rad zaposlenih na nivou celog privrednog društva se nastavlja, ali uz primenu svih mera za sprečavanje širenja zaraze koje objavljuju Ministarstvo zdravlja RS I Svetska zdravstvena organizacija.

- Mesta za uplatu računa koja su do sada bila omogućena jednom nedeljno kroz prijem stranaka u Mesnim zajednicama: Martonoš, Orom, Mala Pijaca, Trešnjevac i Totovo selo - privremeno se ukidaju.

- U radu ostaju Blagajne u Horgošu I Kanjiži (do daljnjeg).

- Molimo korisnike naših usluga da u buduće što više koriste mogućnosti plaćanja svojih računa elektronskim putem, kako ne bi izlazili iz svojih domova zbog uplate računa.

- Ukoliko nemaju ovakve mogućnosti, omogućeno je odloženo plaćanje računa za februar, mart i april mesec ove godine za 3 meseca, bez obračuna kamate i utuženja dužnika.

- Martovsko očitavanje vodomera u domaćinstvima se neće vršiti.

- Martovsko očitavanje vodomera u privrednim subjektima počinje 20. marta 2020. godine.

 

U Horgošu, 18.03.2020.

 

ÉRTESÍTÉS

 

POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VÍZMŰVEK DOO HORGOS a Szerb Köztársaság valamennyi illetékes intézményeinek ajánlása alapján tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a rendkívüli állapot bevezetése miatt és a vírus terjedésének megakadályozása céljából a következő változásokat vezettük be:
- Az alkalmazottak munkája az egész vállalat szintjén folytatódik, de a fertőzés terjedésének megakadályozására irányuló valamennyi intézkedés végrehajtásával, amelyet a Szerb Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma és az Egészségügyi Világszervezet közzétett.
- A számlák fizetésére szolgáló helyeket, amelyeket eddig hetente egyszer lehetett lehetővé tenni a helyi közösségekben: Martonos, Orom, Kispiac, Oromhegyes és Tótfalu ideiglenesen megszüntetjük.
- Horgos és Kanizsa pénztárai (további értesítésig) folytatják a munkájukat.
- Felkérjük szolgáltatásaink használóit, hogy a jövőben használják számlájuk kiegyenlítésére az elektronikus fizetési módot, hogy ne hagyják el otthonukat a számlák fizetése érdekében.
- Ha nem rendelkeznek ilyen lehetőségekkel, akkor az adósság törlesztését 3 hónappal lehet halasztani az idei év február, március és áprilisi hónapokra vonatkozóan.
- Márciusban a háztartásokban a vízmérők leolvasását nem fogják elvégezni.
- A márciusi vízmérők leolvasása a kereskedelmi egységekben 2020. március 20-án kezdődik.

Horgos 2020.03.18.

 

Dobrodošli na našu stranicu!

Voda je dragoceno dobro i neophodna u svakoj ljudskoj delatnosti. Voda ne poznaje granice - stoji u Evropskoj konvenciji za vodu koja međutim malo govori o onima koji se bave ovom delatnošću.

Pozdravljamo Vas na našoj skromnoj Web prezentaciji i ako ste uverili da Vam nešto zatreba od naših usluga, pozivamo Vas da dođete u naš Vodovod da se  lično upoznamo i da postanemo poslovni partneri, a nadamo se da ćemo posle dobro urađenog posla postati i lični prijatelji jer su nam verovatno ciljevi isti: da svaki dan našim potrošačima obezbedimo čistu, pitku vodu u dovoljnim količinama uz maximalnu štednju i racionalizaciju sistema, a kod odvođenja i prečiščavanja  otpadnih voda moto nam je da sačuvamo zdravu prirodu za budućnost. Moram ovako poslovati, jer vodu nismo nasledili od svojih predaka već je pozajmljujemo od svojih potomaka.

Sa našim ostalim delatnostima kao što su: Hidrogradnja, Projektovanje, Proizvodnja i baždarenje vodomera i Proizvodnja betonskih cevi i elemenata samo želimo da pomognemo našim  poslovnim partnerima.

S  poštovanjem

Markotić Vesna

 

Jubilarna nagrada

Komisija za dodelu nagrade Privredne komore Srbije,  donela je Odluku da se Jubilarna nagrada Privredne komore Srbije za 2018. godinu dodeli privrednom društvu POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK, povodom jubileja uspešnog poslovanja.

Nagrada je uručena na svečanoj sednici Skupštine Privredne komore Srbije 14. decembra 2018. godine u velikoj sali Privredne komore Srbije u Beogradu.

 

 

Poslednje ažurirano (petak, 11 januar 2019 10:30)

 

Svečana sednica 2018

U okviru svečanosti povodom završetka 2018. godine organizovan je doček Deda mraza za decu naših zaposlenih kao i nagrađivanje penzionera kao znak zahvalnosti za dugogodišnji rad u našem društvu.

Poslednje ažurirano (petak, 11 januar 2019 10:30)

 

Potiski vodovodi na vrhovima

Čestitamo kolegi na postignutom uspehu!

Kolega Calbert Karolj na vrhu Kazbeg 5033 m u Gruziji

 

Kolega Calbert Karolj na Elbrus 5642 m u Rusiji, na najvišem vrhu Evrope!

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review