POLITIKA

KVALITETA, ZDRAVSTVENE BEZBEDNOSTI I ZAŠTITE

ŽIVOTNE SREDINE

Organizacija „POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMŰVEK DOO, HORGOŠ“ vodi brigu o vodosnabdevanju i vrši distribuciju vode za piće na teritoriji opštine Kanjiža, vrši sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i pored toga bavi se hidrograđevinskom delatnošću.

Da bi u slavine naših potrošača dospela zdravstveno bezbedna i kvalitetna voda, koja odgovara važećim zakonskim propisima, neophodno je udovoljiti ozbiljnim tehničkim i tehnološkim izazovima. Takođe nam je od veoma bitnog značaja očuvanje životne sredine, što postižemo stalnim poboljšavanjem i preventivnim delovanjem u cilju smanjenja negativnog uticaja na prirodu i čovekovu okolinu, poštujući zakonske propise iz oblasti zaštite životne sredine. Kvalitet naših usluga, kao osnovna smernica u radu motivišu nas da radimo uvek bolje i više, jer to nikada nije proizvod slučajnosti, već rezultat osmišljenih napora. Istovremeno kvalitet usluga sagledavamo kao glavni faktor koji će nam obezbediti mogućnost kontinuiranog razvoja. U cilju da se svi ovi procesi odvijaju u kontrolisanim uslovima, sprovodimo naše poslovanje na osnovu sledećih principa:

· Trudimo se da zadovoljstvo naših potrošača, naručioca, zaposlenih i lokalne samouprave vezano za naše poslovanje stalno raste

· Pružamo pouzdanu komunalnu uslugu vodosnabdevanja, obezbeđujući kvalitetnu i zdravstveno ispravnu vodu po zakonskim zahtevima

· Preventivnim delovanjem smanjujemo negativne uticaje i delovanja na životnu sredinu

· Pratimo i ocenjujemo rizike i prilike koje postoje tokom poslovanja

· Održavamo partnerske odnose sa dobavljačima

· Sprovodimo obuke zaposlenih da bi im se povećavala svest i znanje i vodimo računa o zdravoj i bezbednoj radnoj sredini, da bi zaposlenima sačuvali zdravlje

· Uključujemo svakog zaposlenog u kreiranje, primenu i poboljšavanje integrisanog sistema vodeći računa o ciljevima i interesima preduzeća, ostvarivši atmosferu saradnje, međusobnog poverenja i pripadnosti preduzeću

· Naš način ophođenja sa vodom, kao sirovinom kojom snabdevamo svo stanovništvo u Kanjiškoj opštini je krajnje domaćinski. Tokom komunikacija sa potrošačima pokušavamo da ih podstaknemo na stalnu brigu o ekonomičnoj potrošnji pitke vode, skrećemo im pažnju na to, da voda nije naše vlasništvo, već je unapred pozajmljujemo od naših potomaka.


u Horgošu 01.02.2018.

Direktor
Markoti
ć Vesna

 

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review