Mennyibe is kerül a víz?

A horgosi POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK KFT. a vízszolgáltatásért a 2019.01.01-től érvényes, községi rendeletben szabályzott díjat szedi:

Cenovnik u primeni od 01.01.2019. godine

A víz egykor

A víznek az emberek életében betöltött jelentősége sok mindenre rávilágít.

Az első emberi települések mindig nagy folyók találkozásánál, tavak, tengerek és óceánok partján létesültek.
A városok idővel elérkeztek fejlődésük adott fokára – attól a civilizációtól függően, amelyhez tartoztak –, majd több évezredes fennállás után az elsők közülük akkor léptek az átalakulás és a további fejlődés útjára, amikor fölfedezték a római kori aquaduktot – a ma működő vízveze-ték elődjét –, addigra pedig számos ősközösségi telephely, azaz ősváros nyomtalanul eltűnt. Ebben természetesen szerepet játszottak a hódításokkal együtt járó háborúk is, ezenkívül a tűzvészek (a túlnépesedés következtében), valamint a halálos fertőző betegségek, mivel az akkori idők „gyógyító”-inak nem mindig állt rendelkezésükre friss víz.
A városfejlődésben a másik nagy ugrás akkor következik be, amikor az ipari forradalom eredményeként szennyvízelvezető rendszereket vezetnek be, majd később a kémia tudomá-nyának fejlődésével létrehozzák a szennyvíztisztítás rendszerét is.

A víz majdan

Azok a jövőben játszódó filmek, amelyek hemzsegnek a majdani világunkat meghatározó műszaki agyszüleményektől, nem puszta fikciók. Lesz, ami valósággá is válik belőlük.

Egyvalami egészen bizonyos: a jövőben a víz lesz a legdrágább erőforrás.

Nagyon könnyű felismerni, hogy miért:

– bolygónk túlnépesedett,

– a természet túlszennyeződött, erőforrásai korlátozottak,

– a vízfogyasztás egyenetlenül oszlik el a világon.

A mai realitás

 

A víz literje az Orosz Föderációhoz tartozó Szibériában (rubelről átszámítva) egy amerikai dollárba kerül.
Egy köbméter földgáz Szibériában úgyszólván ingyen van.
Az ausztráliai Sydneyben egy bevásárlóközpontban a legkiválóbb bor literjét kb. 2 ausztrál dollárért árusítják.
Egy liter tiszta, jó minőségű, vegyileg kifogástalan ivóvíz ugyanebben a bevásárlóközpontban mintegy 3 ausztrál dollárba kerül.

 

 

 

 

Ami még figyelemre érdemes

Ha az ember alaposan elgondolkodik rajta, és megérti a víz fontosságát – és még mielőtt azon kapná magát, hogy a nagy vízszámlán zsörtölődik –, előbb gondolja át a következőket: – Vajon milyen kitermelési költségeket kell fedezni a vízdíjból?

A vízdíj legfontosabb összetevői:
– a villanyenergia-költségek
– a gépek, épületek és csővezetékek karbantartási költségei
– a csővezetékeken bekövetkezett hibák, az utak újrabetonozási és újraaszfaltozási költségei
– az elhasználódott gépek, csővezetékek és a vízszolgáltatást kiszolgáló mélyépítészeti műtár-gyak lecserélésének költségei
– a vízmegfelelőség laboratóriumi vizsgálatának költségei
– a vízmérők hitelesítésének, cseréjének és leolvasásának költségei
– a vízszámlák kiállításának költségei
– a kirótt állami vízgazdálkodási adók.

Ha mindezt számba vettük, tegyük föl magunknak ismét a kérdést:
Csakugyan sokat kell fizetnünk a vízért?
Mindezek ismeretében kérjük, méltányolja jóindulatú szakmai igyekezetünket, hogy folya-matosan, napi 24 órában és évente 365 napon át mindig kifogástalan minőségű ivóvízről gon-doskodjunk az ön számára.

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review