Jövőbeni terveink 

Annak érdekében, hogy fogyasztóinknak minél színvonalasabb szolgáltatásokat nyújthassunk, és eleget tudjunk tenni a jogszabályokban és az Európai Unió utasításaiban kifejezésre jutó újabb követelményeknek, a rendszer előmozdítása és fejlesztése céljából nagy vállalkozásokat kell véghezvinnünk: A

VÍZSZOLGÁLTATÁSBAN:

• Tervszerűen átépíteni a vízvezeték-hálózatot az önkormányzat valamennyi településén
• Elkészíteni A felszín alatti ivóvíz-erőforrások minőségének és a vízkivételi helyek központosítási lehetőségeinek elemzése c. tanulmányt
• Elkészíteni a felszín alatti ivóvízkészletek osztályozásáról és kategorizálásáról szóló tanulmányt
A fenti tanulmányok alapján hozzá kell látni a projektumok egyes részeinek valóra váltásához:
• El kell kezdeni az elavult anyagú vízvezetékek korszerű anyagból készült csövekre való lecserélését
• Nyersvízminőség-javító berendezés építése
• Új vízkivételi művek létesítése, a kutak számának növelése
• Ivóvíztározó építésének terve Magyarkanizsán
• Ivóvíztározó építésének terve Horgoson
• Vízveszteség-csökkentő rendszer bevezetése

A SZENNYVÍZELVEZETÉSBEN ÉS A SZENNYVÍZTISZTÍTÁSBAN:

• További gyűjtőcsatornák építése Horgoson és Magyarkanizsán, az építés megkezdése a kisebb településeken
• A magyarkanizsai szennyvíztisztítómű utolsó ütemének megépítése, a 15.000 egységnyi kapacitás elérése
• A horgosi szennyvíztisztítómű második ütemének megépítése
• A kisebb települések szennyvíztisztításának megoldásával kapcsolatos terv
Szolgáltatásaink minőségének javítására 2006-ban be kívánjuk vezetni az ISO 9001 14000 9001 14000 és a környezetvédelmi szempontú szolgáltatásminőség, valamint az ivóvízminőség biztosításának ellenőrzésére szolgáló HCCP rendszert.

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEKBEN:

• Új berendezés beszerzése a hálózati vízveszteség és a föld alatti vezetékek földerítésére
• A föld alatti vezetékek kataszterének elkészítésével kapcsolatos munka folytatása
• Új talajvízszint-csökkentő berendezés beszerzése
• A csövek út, vasút stb. alá való bepréselését, csővezetékek szétszedés nélküli szerelését lehetővé tevő új berendezés beszerzése.
• Ipari vízmérők hitelesítését végző berendezés beszerzése
• Folytatni az ipari kooperációs együttműködést a németországi Anschbachban levő székhelyű HYDROMETER csoportba tartozó EWT MOM vízmérőgyártóval
• Folytatni az együttműködést a nyomócsatornák építésében a magyar partnerrel, a csongrádi MEDIKER-rel
• Új technológiák elsajátítása és új berendezések vásárlása a betoncső- és betonelemgyártáshoz

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review