KÖZLEMÉNY

KÖZLEMÉNY AZ IVÓVIZ MINŐSÉGÉRŐL MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN


Ehhez az közleményhez csatoljuk a SZERB KÖZTÁRSASÁG KÖZVÍZELLÁTÁSÁNAK ÉS VÍZLÉTESÍTMÉNYEINEK EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉST A 2022. ÉVRE-melyet a „DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT” SZERBIA KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZETE (a továbbiakban: Batut-jelentés) adott ki.

Ebben a Batut-jelentésben közölt adatok az ivóvíz havi elemzésein alapulnak, amelyeket Magyarkanizsa község területén a kikindai Közegészségügyi Intézet (ZZJZ) akkreditált laboratóriuma végez, és amely minden egyes vízelemzésről jelntést ad ki, valamint minden évben éves jelentést is: Az ivóvíz higiéniájának elemzése 2021 januártól decemberig Magyarkanizsa község területén.

A Batut-jelentés 17. oldalán a 3.2.2. fejezetben szerepel - A VÁROSI TELEPÜLÉSEK KÖZVÍZELLÁTÁSÁNAK IVÓVÍZVIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI CSAK FIZIKAI-KÉMIAI RENDELLENESSÉGEK SZEMPONTJÁBÓL, a 9. táblázatban – Magyarkanizsa közüzemi vízellátó rendszernél 100%-os volt a rendellenesség . Ez az adat csak a fizikai-kémiai hibákra vonatkozik.

A Batut-jelentés 18. oldalán, a 3.2.3. fejezetben található - A VÁROSI TELEPÜLÉSEK KÖZVÍZELLÁTÁSÁNAK IVÓVIZVIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI CSAK MIKROBIOLÓGIAI RENDELLENESSÉG SZEMPONTJÁBÓL - a 10. táblázatban – a magyarkanizsai közüzemi vízellátó rendszer nincs a táblázatban, ami azt jelenti, hogy a víz mikrobiológiailag teljesen megfelelő.

A Batut-jelentés 19.oldalán, a 3.2.4. fejezetben található - KÖZVÍZELLÁTÁS IVÓVÍZ VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI VÁROSI TELEPÜLÉSEKEN "KOMBINÁLT" RENDELLENESSÉGEI ESETÉN - a 11. táblázatban - Magyarkanizsa közüzemi vízellátása nincs feltüntetve, ami azt jelenti, hogy a víznek ehhez a paraméterhez képest NINCS ELTÉRÉSE.

VÁROSI TELEPÜLÉSEK VÍZELLÁTÁSÁNAK IVÓVÍZ MINŐSÉGE Batut-jelentés szerint a 24. oldalon a 4.1. fejezetben - AZ EREDMÉNYEK ELEMZÉSE TERÜLETEK SZERINT:

"Észak-bánáti régió - a mikrobiológiai hibák leggyakoribb oka a fekália eredetű streptococcusok túlzott jelenléte, a fizikai-kémiai hibák leggyakoribb okai a kálium-permangánát és a szín megnövekedett értéke." A vízellátó létesítmények az észak-bánáti régió városi településeinek közüzemi vízellátó rendszerének részét képezik, így a mikrobiológiailag hibás minták összesített százaléka 5,5%, még a fizikai-kémiailag hibás minták 98,0%-a volt."

A fentiek mind azt támasztják alá, hogy az ivóvíz mikrobiológiailag teljesen rendben van, és ez egy olyan paraméter, amelyet a vízellátó rendszer fenntartója befolyásolhat anélkül, hogy kémiai összetétele eltérne a környező vízrendszerektől.

A nagykikindai Közegészségügyi intézet több tiz éve végzi a Magyarkanizsa község közüzemi vízellátó hálózatából származó ivóvíz mintavételét és elemzését az ivóvízhigiéniára vonatkozó szabálykönyv szerint, az SRJ 42/98. ,44/99 és Sl.gl .RS 28/19, amely több éve nem változott. Magyarkanizsa község vízszivattyúzási, klórozási és elosztó rendszerében a korábbi évekhez képest semmilyen rendszerváltozás nem történt. Ez azt jelenti, hogy a fizikai és kémiai hibákat mutató elemzések eredményeinek 2021-ben is hasonlónak kellett vona lenniük a korábbi évekéhez képest. Ennek ellenére a Batut-jelentés megállapítja, hogy Magyarkanizsa város közüzemi vízellátó rendszere 100%-os rendellenességet mutat, és ez az ivóvíz szinére és néhány nehézfém paraméterére vonatkozik.

Meg kell jegyeznünk, hogy ugyanezen a területen 2020-ban Magyarkanizsán mindössze 4,17% volt a hibás minták aránya (a jelenlegi 100%-hoz képest). A meghibásodások számának növekedését a „szín” jelenléte okozta, amelyet a nagykikindai Közegészségügyi Intézet 2021-es éves jelentése „szigorúbb értékelési kritériumként a színnel kapcsolatban” magyaráz.

Ha megnézzük Magyarkanizsa Község többi települését, ahol felmérést végeznek (Adorján település kivételével), a fizikai és kémiai hibák összesített százaléka 88,54.

Magyarkanizsán az ivóvíz mikrobiológiai hibáinak százalékos aránya 0%, így minden minta teljesen jó volt, és a hibák szerkezete sem létezett 2020-ban, a korábbi években, valamint 2021-ben sem. Más településeken ez a százalék 1,07.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az ivóvíz mikrobiológiai szennyezettségét évente a minták 5%-áig tekinti tolerálhatónak, és megjegyezzük, hogy a kémiai szennyezettség mellett az ivóvíz mikrobiológiai szennyezettsége is teljesen kielégítő százalékos. Tehát az ivóvíz befolyásolható minősége - mikrobiológiai integritása - kielégítő, a kémiai minőség azonban esetenként nem kielégítő - mert az ivóvíztisztító telepeken végzett komoly vízkezelés nélkül ezt nem lehet befolyásolni.

A ZZJZ intézkedési javaslata, hogy Magyarkanizsa község egyes településein ivóvíztisztító rendszert telepítsenek annak érdekében, hogy megfeleljenek az ivóvíz higiéniai követelményéről szóló Szabálykönyv (Sl.list SRJ 42/98) szerinti fizikai és kémiai valamennyi követelményének,(Sl.gl. 44/99 és Sl.gl .RS 28/19) valamint a vízellátó hálózat cseréjét az ivóvíz mikrobiológiai minőségének megőrzése érdekében.

A ZZJZ ezen intézkedéseivel és a Batut javasolt intézkedéseivel kapcsolatban cégünk minden módon igyekszik javítani az ivóvíz minőségén:

- 2020-ban elkészült egy tanulmány a Magyarkanizsa község területén a meglévő vízellátó rendszer állapotának felméréséről, a rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatokkal, amely meghatározta az azbesztcement vízellátó hálózat hosszát és a a vízellátó rendszer életkorát, és iránymutatást adott a vízellátó létesítmények rehabilitációjához és bővítéséhez, amellyel az ivóvíz jobb minőségét célzó beruházások lehetnek;

- több településen elkészült az azbesztcement csövek cseréjéhez szükséges projektdokumentáció és most elkezdődött Horgoson a ​​meglévő fővezetékek rehabilitációjára vonatkozó nagy szerződés megvalósítása. Az elmúlt 15 évben, 33 km hosszan a horganyzott csövek és 35 km-en az azbesztcement vezetékek cseréje is megtörtént;

- a korábbi időszakokokhoz képest megnövelt mintaszámmal állandó vízminőség-ellenőrzés van;

- a kezdeményezés már elindult és arzénmentesítő berendezés lett beépítve - az ivóvíz tisztítására a kispiaci forrás épületének bővítésével, melyet Magyarkanizsa önkormányzata finanszírozott, és amely kiváló eredményeket hozott, azonban megállapították, hogy a nyári hónapokra nagyobb kapacitásra van szükség az öntözés miatt;

- projektfeladatokat vannak kiadva a horgosi, magyarkanizsai forrásbővítési projektek kidolgozására, meghatározták a szükséges feltételeket és hozzájárulásokat, valamint beszerezték a városrendezési feltételekről szabályzatot, 2009-ben elkészültek a horgosi és magyarkanizsai forrás ivóvíztisztító üzemeinek koncepciótervei az ivóvíz tisztítására a város forrásaihoz, most ezeket a projekteket meg kell újítani az új tervezési és építési törvény miatt;

- részletes megbeszéléseket folytattak több tervező és kivitelező céggel, az ilyen rendszerek potenciális adományozóival, hogy a tervezett projektek megvalósítása megkezdődhessen Martonoson, Horgoson és Magyarkanizsán;

- ezeket a projektek kiemelten fontosak mint a stratégiai projektek oldaláról és mint pályázati kiírásban, úgy mint a MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT STRATÉGIAI TERVE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE szerint is, stb.

MINDEN, AMI A VÍZELLÁTÁSI RENDSZER KARBANTARTÓJÁNAK A HATÁSKÖRÉBE TARTOZIK, A VÍZELLÁTÁSI RENDSZER JAVÍTÁSÁNAK CÉLJÁVAL TÖRTÉNIK, A TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEKKEL, AZ EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGSZERVEZETEK ÉS MÁS FELELŐS SZERVEZETEK AJÁNLÁSA SZERINT.

Horgos, 2022. október.

 

Módosítás: (2022. november 04. péntek, 10:31)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review