Javne Nabavke

 

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke - Novembar 2017.

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

Prva izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2017. godinu

Druga izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2017. godinu

Treća izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2017. godinu

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

Prva izmena i dopuna Plan javnih nabavki za 2018. godinu

Druga izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu

 

Javna nabavka br. 9/2018-3 - Auto delovi - Partija br. 2: delovi za kamion:

 

Javna nabavka br. 10/2018 - Industrijska so za posipanje puteva :

 

Javna nabavka br. 9/2018-2 - Auto delovi - Partija br. 4: auto delovi za traktore :

 

Javna nabavka br. 9/2018-1 - Auto delovi :

 1. -
 2. partija: auto delovi za kamion
 3. partija: auto delovi za radne mašine
 4. partija: auto delovi za traktore

 

Javna nabavka br. 9/2018 - Auto delovi :

 1. partija: auto delovi za putnička i kombi vozila
 2. partija: auto delovi za kamion
 3. partija: auto delovi za radne mašine
 4. partija: auto delovi za traktore


Javna nabavka br. 8/2018 - Vodovodni materijal :

 

Javna nabavka br. 11/2018 - Oprema i alati :

 1. partija: akumulatorska bušilica
 2. partija: električni agregat
 3. partija: motorni trimer za travu

 

Javna nabavka br. 20/2018 - Servisiranje i overavanje vodomera tipa DIEHL METERING :

 

Javna nabavka br. 7/2018 - Elektromaterijal :

 

Javna nabavka br. 23/2018 - Usluge izrade elaborata o rezervama podzemnih voda i projekta hidrogeoloških istraživanja :

 

Javna nabavka br. 4/2018 - Partija br. 1 - Oprema za informatiku :

 

Javna nabavka br. 26/2018 - Nabavka polovnih teretnih vozila :


Javna nabavka br. 16/2018-1 - Usluge osiguranja :

 

Javna nabavka br. 4/2018 - partija br. 2 - Oprema za video nadzor :

 

Javna nabavka br. 19/2018 - Očitavanje vodomera :

 

Javna nabavka br. 6/2018 - BIZNR materijal :

 

Javna nabavka br. 2/2018 - Gorivo (otvoreni postupak) :

 

Javna nabavka br. 1/2018 - Električna energija:

 

Javna nabavka br. 18/2018 - Servisiranje pumpi:

Javna nabavka br. 3/2018 - partija br. 1 - Natrijum hipohlorit:

 

Javna nabavka br. 16/2018 - Usluge osiguranja:

 

Javna nabavka br. 17/2018 - Održavanje autorskog programa - Integralni informacioni sistem
(Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda):

 

Javna nabavka br. 7/17 - Oprema za delatnost (3 partije):

 

Javna nabavka br. 6/17 - Oprema i alati (3 partije) :


Javna nabavka br. 13/17 - Nabavka vozila putem finansijskog lizinga (3 partije) :

 

Javna nabavka br. 18/17 - Industrijska so za posipanje puteva (okvirni sporazum) :

 

Javna nabavka br. 3/17 - Auto delovi (4 partija, okvirni sporazumi) :

 

Javna nabavka br. 8/17 - Reprodukcioni materijal-vodovodni i elektro materijal (9 partija, okvirni sporazumi):

 

Javna nabavka br 16/17 - Servisiranje i overavanje vodomera tipa DIEHL METERING:

Javna nabavka br. 10/17 - Usluge komunikacije-mobilna telefonija :

 

Javna nabavka br. 05/17 - Oprema za informatiku :

 

Javna nabavka br. 09/17 - Očitavanje vodomera :

 

Javna nabavka br. 04/17 - Natrijum hipohlorit :

 

Javna nabavka br. 02/17 - Gorivo (otvoreni postupak) :

 

Javna nabavka br. 01/17 - Električna energija :

Poslednje ažurirano (sreda, 14 novembar 2018 10:41)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review