Nova cena distribucije vode

Cena distribucije vode od strane DOO Potiski vodovodi se obračunava prema važećem cenovniku od 01.05.2015. koja je regulisana Opštinskom Odlukom:

Cena vode: 42,21 din/m3 (sa PDV)
Cena odvođenja fekalne kanalizacione vode: 18,38 din/m3 (sa PDV)
Prečišćavanje fekalne kanalizacione vode: 18,38 din/m3 (sa PDV)
Fiksni deo troškova: 79,44 din (sa PDV)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review