Cenovnici

Cene usluga snabdevanja vodom za piće, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda
u primeni od 01.11.2023. godine

 


O vodi u prošlosti

Značaj vode za zivot ljudi u proslosti izražavao je mnogo.

 

Prve postojbine ljudi nalazile su se uvek na raskršću velikih reka, na obalama jezera, mora i okeana.
Kada su gradovi stigli do određenog stepena sopstvenog razvitka, zavisno od civilizacije kojoj su pripadali, a posle više milenijuma postojanja prvi gradovi su se počeli preobražavati i razvijati dalje tek posle pronalaska rimskog akvadukta preteče današnjeg funkcionalnog vodovoda, a do tog momenta mnoge prapostojbinske zajednice tj. prvi gradovi su nestali. Razlog tome jesu bili naravno i brojni ratovi usled osvajanja, ali i požari (zbog prenaseljenosti), razne smrtonosne zarazne bolesti usled nedostatka uvek sveže vode kojom se tadašnji “lekari” nisu mogli uvek služiti.
Drugi veliki stepen razvoja gradova nastaje posle industrijske revolucije uvođenjem sistema za odvođenje otpadnih voda, a kasnije i sistemom prečišćavanja po razvitku hemije kao nauke.

 

Vredno pažnje!

Kada čovek dobro razmisli i shvati važnost vode, a pre nego uhvati sebe u nerviranju zbog velikog računa za proizvedenu i ispostavljenu vodu, neka prvo razmisli:

- Koje sve proizvodne troškove treba pokriti iz cene vode?

Najvažniji činioci cene vode jesu:
- troškovi električne energije
- troškovi održavanja mašina, zgrada i cevovoda
- troškovi defekata na cevovodima i pripadajuće ponovno betoniranje i asfaltiranje na putevima
- troškovi zamene istrošenih mašina, cevovoda, kao i hidrograđevinskih objekata koji obslužuju distribuciju vode
- troškovi laboratorijske analize ispravnosti vode
- troškovi baždarenja, zamene i očitavanja vodomera
- troškovi ispostave računa za vodu
- državni porezi vezani za vodoprivredu

Kada sve uzmemo u obzir, postavimo sebi ponovo pitanje:
Da li je ova cena vode stvarno velika?

I posle svega, molimo Vas da uzmete u obzir naše dobronamerno i stručno opredeljenje za kontinuiranim ispostavljanjem uvek kvalitetne pijaće vode i usluge za koju smo trajno opredeljeni 24 sata na dan i 365 dana u godini!

 

 

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review