Odnosi sa potrošačima

 


 

 


DOO "Potiski vodovodi" Horgoš svoje postojanje stavlja u službu svojih cenjenih potrošača i svoj rad prevashodno definiše prema krajnjim korisnicima.

Ovaj odnos se gradio godinama, a zarad njegove skladne primene postoji dokument Odluke o javnom vodovodu Opštine Kanjiža u kojem su definisane prava i obaveze DOO Potiski Vodovodi prema potrošačima, kao i prava i obaveze potrošača, kao fizičkih i pravnih lica, kao i Odluka o javnoj kanalizaciji, odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda u naseljima Opštine Kanjiža i Odluka o odvođenju atmosferskih voda u naseljima Opštine Kanjiža.

 

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review