Tehničke uslugeStručnjaci "Potiskih vodovoda" u okviru redovne delatnosti registrovani su i poseduju potrebne Licence za izradu projektne dokumentacije, kao i licence Odgovornog izvođača radova, sve za hidrotehničke objekte.

Naša delatnost je i vršenje nadzora nad izgradnjom hidrograđevinskih objekata.

 

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review