KanalizacijaDOO "Potiski vodovodi" Horgoš vrši i odvođenje otpadnih voda kroz više od 3885 kućnih priključaka na kanalizaciju separatnog sistema dužine 80 km, koja funkcioniše u naseljima Kanjiža i Horgoš.

 

Kanalizaciona mreža

UPOV

Naselje

Dužina mreže
Broj kućnih priključaka

Trenutna izgrađenost

Potreban kapacitet

[km]

[kom]

[ES]

[ES]

Kanjiža

58,0

3303

7500

15000

Horgoš

22,5

712

1000

8000

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review