PlanoviU cilju pružanja što kvalitetnijih usluga svojim korisnicima i u cilju zadovoljavanja novonastalih zahteva ispoljenih kroz zakonske akte i Direktive Evropske unije potrebno je izvršiti velike zahvate na unapređenju i razvoju sistema:

VODOSNABDEVANJA:

• Planska rekonstrukcija vodovodne mreže u svim naseljima opštine
• Izrada studije “Analiza kvaliteta podzemnih resursa pitke vode i mogućnosti centralizacije izvorišta”
• Izrada studije “Elaborat o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi podzemnih pijaćih voda”
Na osnovu gornjih elaborata usvojiti realizaciju dela projekata:
• Početak zamene postojećih vodovodnih cevovoda od neadekvatnog materijala sa savremenim materijalima
• Izgradnja postrojenja za poboljšanje kvaliteta sirove vode
• Formiranje novih izvorišta i povećanje broja bunara
• Projekat izgradnje rezervoara pitke vode u Kanjiži
• Projekat izgradnje rezervoara pitke vode u Horgošu
• Uvođenje sistema za smanjenje gubitaka

ODVOĐENJA I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA:

• Daljnja izgradnja kanalizacionih kolektora u Horgošu i Kanjiži, a početak izgradnje u manjim naseljima
• Izgradnja krajnje faze Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Kanjiža za 15000 ES
• Dogradnja II faze Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Horgoš
• Plan rešavanja prečišćavanja otpadnih voda u malim naseljima opštine

OSTALIH DELATNOSTI:

• Nabavka nove opreme za otkrivanje gubitaka u mreži i podzemnih instalacija
• Nastavak izrade katastra podzemnih instalacija
• Nabavka nove opreme za snižavanje podzemnih voda
• Nabavka nove opreme za utiskivanje cevi ispod puteva železnice i dr. Kao montaža cevovoda bez raskopavanja
• Nabavka opremu za baždarenje industrijskih vodomera
• Nastaviti saradnju industrijske kooperacije sa proizvođačima vodomera EWT MOM iz grupacije HYDROMETAR iz Ansbacha Nemačka
• Nastaviti saradnju na izgradnji kanalizacije pod pritiskom sa mađarskim partnerom MEDIKER iz Čongrada
• Usvojiti nove tehnologije i kupovati novu opremu za proizvodnju Betonskih cevi i betonske galanterije

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review