Lokacija


 

 

Horgoš se nalazi na najsevernijem delu Opštine Kanjiža, pokraj desne obale reke Tise, na najsevernijem delu Srbije, Vojvodine, za oko jedan (širinski) stepen geografske širine bliže Severnom polu nego Ekvatoru.
Opština, omeđena sa istoka rekom Tisom, odnosno opštinom Novi Kneževac (Törökkanizsa), sa juga Sentom (Zenta), sa zapada Suboticom (Szabadka), a sa severa mađarskom granicom, prostire se na 399 kvadratnih kilometara.
Kroz Horgoš prolazi međunarodna željeznička pruga Segedin-Subotica (1864.), kao i autoput Evrope (1997.).

Današnja opština Kanjiža je stvorena 1. januara 1960. godine spajanjem tri ranije opštine - Kanjiže, Horgoša i Martonoša. Ona se sastoji od 13 naselja: Adorjan, Doline, Horgoš, Kanjiža, Male Pijace, Mali Pesak, Martonoš, Novoselo, Orom, Totovo Selo, Trešnjevac, Velebit i Vojvoda Zimonić. Ova naselja se nalaze delom pored Tise, delom na lesnoj terasi, a delom na lesnoj zaravni.

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review